achtergrond patroon
EMMA Safety Footwear

Circulaire veiligheidsschoen in een circulair systeem

EMMA begon in 2015 met de ontwikkeling van een circulaire veiligheidsschoen. Tegelijkertijd werd deze ontwikkeling ondersteund door circulaire systemen, zoals retourlogistiek, ontmanteling en C_passport®. De paspoorten voor de producten van EMMA Safety Footwear zijn vanuit de productie-assemblage-structuur opgebouwd, zodat paspoorten voor componenten aan meerdere modellen kunnen worden gekoppeld. Scan de QR-code in de tong van een schoen en via de productpagina kom je uit bij C_passport®.

Circulaire veiligheidsschoen in C_passport®

  • EMMA kan transparant over haar veiligheidsschoenen rapporteren en communiceren, zonder het geheim van de smid prijs te geven
  • Van elke model zijn samenstelling en impact bekend en staat beschreven wat na gebruik met de schoen gedaan dient te worden
  • Met C_dashboard® laat EMMA de bijdrage aan de verwezenlijking van de duurzame doelen van haarzelf en haar klanten zien

Aansluiten bij de praktijk

Van zool tot schacht

EMMA volgt bij de inrichting van C_passports® de feitelijke opbouw van een schoen: componenten met onderliggende materialen vormen de laag ‘Product’, hier respectievelijk de bovenbouw en een zoolconfiguratie. Deze twee products komen samen in een end product, het unieke model uit de collectie.

Alle modellen hebben een paspoort

Het end product is het unieke model dat te zien is in het assortiment, met een naam en artikelcode. De schoenen van EMMA kennen een QR-code in de tong. Via deze code kom je uit op de productpagina van het desbetreffende model en binnenkort zal deze worden verbonden aan het publieke C_passport®.

Product-niveau: halffabrikaten

Een schoen kent een schacht en een zoolpartij, de boven- en onderkant. Schachten zijn veelal uniek voor een bepaald model. Daarom zijn hier ook separate C_passports® gemaakt voor elk type schacht. Bij de zoolpartijen zijn zowel paspoorten gemaakt voor unieke zoolconfiguraties voor een specifiek model, als voor zoolconfiguraties die voor meerdere modellen kunnen worden gebruikt.

Ook voor alle componenten een paspoort

Omdat een component dikwijls wordt toegepast in meerdere halffabrikaten en eindproducten, is ervoor gekozen om voor elke component een separaat C_passport® te maken. Aan de componenten zijn de onderliggende materialen en daarmee samenhangende gewichten verbonden. Deze wijze van handelen helpt bij een efficiënt assortimentsbeheer en bespaart tijd/ voorkomt fouten. Als bij een specifiek component een materiaal wordt veranderd, wordt deze wijziging meteen door vertaald naar de paspoorten op product- en eindproductniveau, waar het desbetreffende component paspoort mee is verbonden.

Publiek paspoort verbonden

Elke schoen van EMMA Safety Footwear kent een QR-code aan de binnenkant van de tong. Deze code kan worden uitgelezen met een smartphone, waarna de url van de product-pagina van het desbetreffende model zichtbaar wordt. Op deze pagina staat vervolgens weer de link naar het publieke paspoort voor het model. Gebruikers van Cirmar kiezen er ook voor om de QR-code of een andere identifier rechtstreeks bij de publieke versie van C_passport® voor het desbetreffende product te laten uitkomen.

In C_dashboard® kan een selectie van meerdere modellen worden gemaakt, bijvoorbeeld om samen met klanten het assortiment te kunnen kiezen dat het beste aansluit bij de doelen op het gebied van veiligheid, loopcomfort en duurzaamheid/circulariteit. Ook kan C_dashboard® worden gebruikt om een bepaalde periode te kunnen laten zien. Daarmee levert EMMA Safety Footwear een bijdrage aan de duurzaamheidsrapportage van haar klanten.

Lange termijn ontwikkeling; vanuit verleden naar de toekomst

Met de ontwikkeling van de circulaire schoen blijft EMMA de drie P’s, people, profit en planet, in balans brengen. Vanuit haar oorsprong, meer dan 90 jaar geleden, blijven mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt onderdeel van de EMMA-familie. Met haar duurzame en circulaire strategie neemt EMMA verantwoordelijkheid voor grond- en hulpstoffen en de natuurlijke omgeving. Daarnaast kan EMMA met een circulair en winstgevend product blijven investeren in de toekomst.

Het ontwikkelen van een circulaire veiligheidsschoen was en is een lange reis en er zijn nog veel onderwerpen die EMMA wil aanpakken, bij haar producten, bij toeleveranciers, bij het omvormen van gebruikte schoenen naar nieuwe materialen en producten en in de bedrijfsvoering. Met C_passport® en C_dashboard® kunnen we deze  processen borgen. Het helpt vooral EMMA’s klanten verder vooruit, maar ze heeft zeer zeker ook haar eigen bedrijf hiermee klaar kunnen maken voor de toekomst en op de kaart kunnen zetten.

Sustainable Development Goals
KPI’s in C_passport® en C_dashboard® laten de bijdrage aan het bereiken van de drie door EMMA geselecteerde SDG’s zien.
Circular Footwear Alliance
EMMA heeft mede het initiatief voor de Circular Footwear Alliance genomen. Retourlogistiek, ontmanteling en recuperatie van materialen, ondersteund door C_passport®.
Gehele assortiment circulair
EMMA is in 2016 gestart met de ontwikkeling van een circulaire veiligheidsschoen. Gehele assortiment circulair: stap voor stap zijn nieuw opgedane kennis en ervaring doorvertaald naar het gehele assortiment.
Creëren van waarde
C_passport® borgt de waardecreatie door circulariteit. Product- en materiaalwaarde, maar ook bedrijfswaarde, gevoed door inhoud en reputatie.

Iris van Wanrooij - EMMA Safety Footwear

Programma Manager Corporate Social Responsibility

Met C_passport® hebben we een volledig inzicht in onze (circulaire) producten, vanaf samenstelling tot volgende gebruikstoepassing. Met C-dashboard® plannen en volgen we onze weg naar circulariteit, maar het helpt ons ook om ónze klanten en andere stakeholders weer te ondersteunen bij het bereiken van hún duurzaamheids- en/of circulariteitsdoelen.

Center Parcs: de cottage-challenge