achtergrond patroon

Over ons

Grondstoffen zijn reeds schaars en worden steeds schaarser, zeker in Europa. Enkel minder grondstoffen gebruiken vertraagt het onvermijdelijke slechts enigszins: ze raken op!

Willen we in Europa productie behouden of zelfs gedeeltelijk terughalen, zullen we over grondstoffen moeten beschikken. Aangezien fossiele bronnen in Europa verregaand zijn uitgeput, zullen we de stap moeten zetten van ‘fossil naar urban mining’. Dat vraagt om circulair ontwerp en beheersystemen om onze waardevolle producten, componenten en materialen in kringlopen te kunnen opnemen, met behoud van kwaliteit en waarde en zonder toxische effecten naar mens en omgeving.

Dus: geen verlies aan waardevolle grondstoffen. Huidige recycling is in zo’n 98% van de gevallen enkel passief: we kijken achteraf hoe we er het beste van kunnen maken; hoe we grondstoffen uit afvalstromen kunnen halen, meestal laag- en soms hoogwaardig. Onze missie is de omslag naar actieve recycling: in de ontwerpfase reeds weten wat je na gebruik met een product gaat doen: gebruiksduurverlenging, component- of grondstofherwinning. Dit vraagt om ondersteunende tech-systemen zoals Cirmar, toegesneden op een brede waaier aan algemenere of zeer specifieke circulaire uitdagingen.

Ons hoofdonderwerp is de herwinning van grondstoffen en de regeneratie van (natuurlijke) hulpbronnen, waarbij we tegelijkertijd werken aan herstel en de verbetering van onze natuurlijke omgeving. We ontwikkelen, operationaliseren en geven inzicht in het bereiken van een kwantitatieve positieve impact. We ondersteunen en werken samen met bedrijven, overheden en (kennis)instituten om lineaire productie- en consumptiesystemen om te buigen naar circulaire systemen. Onze business partners zien we in vele sectoren: productie, bouw, groothandel, zakelijke dienstverlening, afval en recycling, logistiek en beleidsmakers.

Cirmar en FBBasic zijn verbonden bedrijven onder leiding van Frans Beckers. We werken met een vaste team, maar putten ook vooral uit een uitgebreid netwerk van specialisten. Onze mensen hebben brede en diepgaande kennis en ervaring in de circulaire wereld en hebben vele circulaire projecten uitgevoerd.