achtergrond patroon

Wat wij doen

Cirmar en de circulaire economie

Cirmar ontwikkelt en biedt concepten producten en tech-applicaties aan om de circulaire economie te ondersteunen en te laten groeien. Met de producten en diensten van Cirmar ondersteunen wij onze partners om hun materialen te transformeren naar grondstoffen en energieconsumptie en CO2-emissies te vermijden. Via Cirmar creëren  we een wereldwijd systeem voor circulaire producten, onderdelen en (secundaire)grondstoffen. Ons doel is om onze klanten de juiste gereedschappen aan te reiken om een circulair systeem op te zetten en op die wijze bij te dragen aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen (SDGs) van de Verenigde Naties.

Samen met onze partners streven wij een omslag van ‘fossil naar urban mining’ na, om toekomstige economische ontwikkelingen mogelijk te maken, waarbij we tegelijkertijd natuurlijke hulpbronnen en het milieu beschermen en helpen te herstellen. Immers, een slimme bijdrage aan het oplossen van het vraagstuk van grondstofschaarste leidt vanzelf tot een lager energieverbruik en vermijding van CO2-uitstoot. Dit vereist een circulair ontwerp, maar ooks productidentificatie over een volledige supply cycle: productie  – gebruiksfase  – einde-gebruiksfase- demontage – retourlogistiek – hergebruik, reparatie, refurbishment, recycling – volgende gebruikstoepassingen..

De applicaties van Cirmar ondersteunen een uitgebreide set aan standaarden. Deze zijn o.a. ISO 14000 Family for Environmental Management en EN 15804/ISO 21930 voor Environmental Product Declarations (EPDs). Conformiteit wordt bereikt door een scopebepaling aan de hand van te selecteren SDGs (Sustainable Development Goals), het volgen en bewaken van voortgang, communicatie tussen publieke, interne en externe organisaties en in het algemeen het correct invoeren van milieubeheersystemen. C_passport® past binnen het beleidsvoornemen van de EU over Digital Product Passports.

Het intellectueel eigendomsrecht van C_products is in bezit van Cirmar.